NYSTED KULTURSOMMER


Nysted Kultursommer er et fælles initiativ blandt Nysteds mange lokale kulturaktøre. Formålet med initiativet er at koordinere og markedsføre de mange forskellige kulturtilbud i Nysted, til glæde for byens borgere og de mange gæster, der besøger byen om sommeren.


Det fælles initiativ er alene ansvarlig for at koordinere og markedsføre det fællges program. De enkelte arrangementer afholdes af den pågældende kulturaktør.


Kulturaktører kan få arrangementer med i det fælles program ved henvendelse til Nysted Kultursommer på e-mail: info@nystedkultursommer.dk.